Har du en Konto?

Opret din bokser profil nu

Når du bruger vores tjenester, accepterer du nedenstående generelle vilkår samt vores privatlivspolitik, der beskriver, hvorledes vi indsamler, anvender og gemmer dine personlige oplysninger.

Generelle vilkår

1. Indledende

1.1 Kontrakt

Ved at tilmelde dig Athlete World-platformen, tilgå eller anvende vores tjenester accepterer du, at du indgår en juridisk bindende kontrakt med AthleteWorld. Hvis du ikke accepterer at indgå denne kontrakt, skal du undlade at tilmelde dig websitet eller i øvrigt tilgå eller på anden måde gøre brug af tjenesten. Du kan bringe kontrakten til ophør ved at lukke din konto og ikke gøre brug af vores website og tjenester.

Tilmeldte brugere af vores tjenester er “Medlemmer” og ikke-tilmeldte brugere er “Besøgende”. Denne kontrakt gælder for både Medlemmer og Besøgende, hvad enten der er tale om, at brugeren er en klub eller medlem af en sådan.

1.2 Ændring af vilkår

AthleteWorld kan til enhver tid foretage ændringer af denne kontrakt, vores Privatlivspolitik og øvrige vilkår. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, giver vi dig besked, så du har mulighed for at gennemgå ændringerne, før de træder i kraft. Ved fortsat brug af vores tjenester efter dette tidspunkt accepterer du de opdaterede vilkår.

2. Forpligtelser

2.1 Berettigelse til brug af tjenesten

Du skal for at benytte dig af tjenesten være berettiget til at indgå denne kontrakt, og du må alene have én konto, som skal være i dit rigtige navn.

2.2 Din konto

Medlemmer er kontoejere. Du accepterer at overholde loven og reglerne for opførsel nedenfor. Du er ansvarlig for alt, hvad der sker via din konto, medmindre du lukker den eller rapporterer misbrug.

2.3. Betaling

Du accepterer at opfylde eventuelle betalingsforpligtelser, og at vi gemmer dine betalingsoplysninger.Vi giver ingen garanti for refunderinger. Manglende betaling af vil medføre opsigelse af din adgang til den pågældende tjeneste.

2.4 Information og meddelelser

Du accepterer, at vi sender dig relevant information og meddelelser via vores website og/eller via de kontaktoplysninger, du har angivet, medmindre du skriftligt oplyser os om andet.

2.5 Deling

Når du deler oplysninger på vores tjenester, kan andre se, kopiere og bruge disse oplysninger. Tjenesten indeholder mulighed for at sende meddelelser og dele indhold på flere forskellige måder. Du accepterer, at information og indhold, som du deler eller opslår på din "væg", kan ses af andre medlemmer, besøgende mv.

AthleteWorld har ingen forpligtelse til at offentliggøre oplysninger eller indhold i vores tjeneste, og vi kan fjerne det baseret på eget skøn og uden varsel.

3. Rettigheder og begrænsninger

3.1. Licens

Du ejer alt dit indhold og alle de personlige oplysninger, som du giver til os. AthleteWorld er dog berettiget til at anvende, kopiere, modificere, distribuere, udgive og behandle oplysninger og indhold, som du leverer via vores tjenester og andre tjenester, uden yderligere samtykke, varsel eller kompensation til dig eller andre, medmindre du selv forinden har slettet indholdet eller din konto.

3.2 Tjenestens tilgængelighed

Vi kan ændre eller lukke nogle af vores tjenester. Du accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelse til at lagre, opretholde eller give dig en kopi af indhold eller oplysninger, som du eller andre opslår, med undtagelse af det omfang, som gældende lovgivning kræver det.

3.3. Andre former for indhold, websteder og apps

Brugen af andres brugeres indhold og oplysninger, der er opslået på tjenesten, sker på eget ansvar, og AthleteWorld er ikke ansvarlige for tredjeparters aktiviteter

3.4 Begrænsninger i brugen af tjenesten

AthleteWorld forbeholder sig retten til at begrænse din brug af tjenesterne, herunder antallet af dine forbindelser og din mulighed for at kontakte andre medlemmer, ligesom AthleteWorld forbeholder sig retten til at begrænse, suspendere eller lukke din konto, hvis du overtræder denne kontrakt eller lovgivningen eller i tilfælde af misbrug af tjenesten.

3.5 Immaterielle rettigheder

AthleteWorld forbeholder sig alle immaterielle rettigheder til tjenesten. Din brug af tjenesten giver dig ikke ejerskab over tjenesten eller over det indhold eller de oplysninger, der er tilgængelige via tjenesten.

4. Regler for opførsel

AthleteWorld ønsker at skabe et frit, men respektfuldt forum og socialt netværk primært i relation til boksesporten. Bl.a. med det formål at kunne realisere denne ambition forpligter du dig som bruger af AthleteWorld til ikke at:

a. Overtræde gældende lovgivning i almindelighed;

b. Offentliggøre nogen form for truende, skadende, pornografisk eller ulovligt indhold eller udvise nogen form for racistisk eller nedværdigende adfærd;

c. Oprette en falsk identitet på AthleteWorld, forvanske din identitet eller bruge eller forsøge at bruge en anden persons konto;

d. Udvikle, understøtte eller bruge software mv. til at imitere tjenesterne eller på anden måde kopiere profiler eller data fra tjenesterne;

e. Tilsidesætte sikkerhedsfunktioner eller omgå adgangskontroller

f. Kopiere, bruge, videregive eller distribuere oplysninger, der er hentet fra tjenesterne, uden tilladelse fra AthleteWorld;

g. Videregive oplysninger, som du ikke har ret til at videregive (f.eks. andres fortrolige oplysninger):

h. Krænke AthleteWorlds eller andres immaterielle rettigheder, herunder patenter, ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre beskyttede rettigheder.

i. Opslå indhold, der indeholder softwarevirus eller andre former for skadelig kode;

j. Leje, låne, handle, sælge/videresælge eller på anden måde tjene penge på tjenesterne eller relaterede data eller adgangen til disse uden AthleteWorlds samtykke;

k. Benytte tjenesten til andre formål end sportsrelaterede i et efter AthleteWorlds skøn for stort omfang.

Ved adfærd i strid med ovennævnte vil indhold kunne blive slettet og/eller den pågældende bruger blive suspenderet eller slettet efter AthleteWorlds skøn (foruden øvrige relevante retsmidler i henhold til gældende ret).

5. Lovvalg og tvistløsning

En eventuel juridisk tvist angående brugen af websitet og tjenesterne på AthleteWorld.org skal afgøres i henhold til dansk lovgivning og ved Retten i Randers som første instans.

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer, da dette er nødvendigt, for at tjenesten kan fungere. Ved at benytte siden accepterer du derfor denne brug.

Overordnet behandler AthleteWorld stedse såvel Medlemmers som Besøgendes personlige oplysninger sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger:
- Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, typisk dit IP-nummer samt geografisk placering
- indhold og informationer, du selv deler, og oplysninger, du har angivet på hjemmesiden ved oprettelse af din bruger eller ved køb
- hvilke sider du klikker på (interesser).

Sikkerhed

Vi har i henhold til lovgivningen truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og efter omstændighederne til at vise dig det indhold og de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Udgiver (Dataansvarlig)

Websitet ejes og publiceres af:
Athlete World
Kobbersmedevej 17
8900 Randers